Welkom

Jan Kostelijk zaalvoetbal toernooi editie 2017 van start.

COTK heet u van harte welkom bij het Jan Kostelijk zaalvoetbal toernooi. De voorrondes worden dit keer op zaterdagmiddag 23 december afgewerkt, terwijl de finale avond op vrijdag 29 december 2017 is vastgesteld.

Het toernooi wordt georganiseerd door COTK, een commissie van de “Vereniging van Leeuwarder KNVB clubs”. De afkorting COTK staat voor: Commissie ter Organisatie van het Toernooi om het open Kampioenschap van zowel het veld als zaalvoetbal van de Gemeente Leeuwarden.
In 2016 werd het toernooi voor de eerste keer gehouden in sporthal “Kalverdijkje”. Dit stelde de commissie, aangezien ze nu de beschikking had over twee hallen, in staat het toernooi te laten groeien. De verwachte groei is dit jaar zo goed als uitgebleven. Wellicht waren de ambities wat te hoog. Toch heeft de commissie besloten het toernooi opnieuw in sporthal “Kalverdijkje” te organiseren.

De missie van het COTK is onder het motto “De Sterken voor de Zwakken”: het genereren van financiële middelen, die gebruikt worden om instellingen te ondersteunen, die zich in de Gemeente Leeuwarden bezig houden met de zorg voor onze medemens met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking. En dan vooral gericht op hun welzijn.
Het is mede om die reden, dat met de verenigingen is afgesproken dat ook de
pelers van de deelnemende teams entree dienen te betalen. Dit jaar is het bedrag gesteld op € 4,- Voor verdere informatie over de goede doelen verwijzen wij u graag naar onze website: www.COTK.nl.

Helaas heeft ”De Friesland Zorgverzekeraar” eind 2016 besloten zich terug te trekken als hoofdsponsor van het COTK. Tot op heden is de commissie er niet in geslaagd een vervangende sponsor aan te trekken. Het ligt dan ook in de lijn van de verwachting, dat de te verdelen baten van2017 lager zullen uitvallen dan in voorgaande jaren. Het zij dan, hopelijk even, zo.
Desondanks wenst COTK iedereen een plezierig en sportief toernooi toe, waarbij “respect en waardering” hoog in het vaandel staan.

Namens COTK, Henk Borger, voorzitter.